Poljoprivreda- Uzgolj biljke
Humusol

20.08.2021.

HUMUSOL


Visoko koncentrovani preparat za jačanje biljaka i poboljšavanje kvaliteta zemljišta


 
Humusol je preparat na bazi fuvolne i huminske kiseline, otkriven je u bogatim Španskim rudnicima Leonardite i sadrži veliku količinu mikro i makro elemenata.
 
Ovaj proizvod sadrži više od 70 različitih vrsta organskih mineralnih materija, koji predstavljaju  izvor hranjivih materija neophodnih za zemljište i za razne biljke.
Ove hranjive materije u organskom obliku vrše snabdevanje biljaka hranjivim materijama u adekvatnoj količini, čime se izbegava toksično nagomilavanje pojedinih materija u biljkama.
 
Visoka koncentracija fuvolne kiseline pored toga što ima ulogu u obezbeđivanju kompleksnog i srazmernog snabdevanja hranjivim materijama, ima i detoksikaciono dejstvo. 
Detoksikacija se vrši na sledeći način: za kratke lance molekula ugljenika fuvolne kiseline je vezano više od 70 različitih vrsta hranjivih materija. Ove molekule se slobodno kreću među ćelijama biljaka i vrše dopremanje uvek one materije, koja u datom trenutku nedostaje biljci.
Istovremeno sa dopremanjem se vrše i odstranjivanje toksičnih materija nagomilanih u biljkama tako što se one takođe vezuju za fuvolnu kiselinu i odstranjuju kroz koren biljke.
Toksične materije prispele u zemljište se zatim vezuju za huminsku kiselinu, i na taj način se sprečava njihova ponovna apsorbcija u biljku, kao i uništavanje korisnih mikroba u zemljištu.
 
Zahvaljujući visokom procentu huminske kiseline, u zemljištu se dugo zadržavaju hranjive materije, koji na taj način postaju dostupne biljkama u toku čitavog procesa proizvodnje, a opasnost od ispiranja i drugih gubitaka se smanjuje na minimum.
 
Prema nekim najnovijim istraživanjima analize zemljišta, postoji veoma jaka povezanost između količine huminske kiseline u zemljištu i njegove plodnosti (povećanje koncentracije huminske kiseline u zemljištu, utiče na stabilnije snabdevanje biljaka hranjivim materijama, što dovodi do povećanja prihoda).
 
Kao prednosti upotrebe Humusola se mogu navesti i sledeći faktori:
poboljšava strukturu zemljišta (ponovo se aktivira kapilarna struktura zemljišta, čime se obezbeđuje bolje snabdevanje korena biljke sa vodom i vazduhom),
vraća neutralnost pH kiselim zemljištima, čime se pored boljeg snabdevanje hranjivim materijama ujedno vrši i pokretanje bitnijih aktivnosti u zemljištu. Na ovaj način se pored  razgradnje organskih materija i njihovog pretvaranja u humus, vrši i vezivanje veće količine azota u zemljištu, što vremenom dovodi do smanjenja troškova proizvodnje, zbog smanjene potrebe đubrenja,
detoksikaciono svojstvo dovodi do smanjenja toksičnih procesa, a samim tim i do povećanja otpornosti biljaka na razne štetne insekte. Kao rezultat toga dolazi do smanjenja  troškova proizvodnje, zbog toga što je potrebno koristiti manju količinu sredstava za zaštitu biljaka.
Rezime
Uključivanje Humusola u razne tehnike proizvodnje, ima brojne prednosti u oblasti poboljšavanja plodnosti zemljišta, kao i u oblasti kompleksne ishrane biljaka, a koje mogu biti veoma korisne za postizanje boljih rezultata u procesu proizvodnje.
 
EKONOMSKE PREDNOSTI UPOTREBE HUMUSOLA
prilikom upotrebe na listovima predstavlja brz i siguran izvor hranjivih materija za biljke 
ima jako antioksidativno dejstvo
sprečava nagomilavanje toksičnih materija u samim biljkama, pa se samim tim smanjuju troškovi upotrebe preparata za zaštitu biljaka
pospešuje cirkulaciju, čime se poboljšava apsorbcija hranjivih materija i njihovo bolje iskorišćavanje
pospešuje fotosintezu, čineći tako biljke zelenijim i otpornijim
poboljšava opšte stanje biljaka (kondiciju i otpornost prema raznim infektivnim bolestima) 
apsorbovane hranjive materije duže ostaju u cirkulatornom sistemu-iskorišćavanje hranjivih materija je mnogo bolja
u kombinaciji sa HUMUS FW regeneriše kapilare u zemljištu-poboljšava se struktura zemljišta
poboljšava uslove života mikroba, koje vrše razgradnju organskih materija i samim tim ubrzava stvaranje humusa u zemljištu
hranjive materije dugo održava u stanju u kome mogu lako da se apsorbuju
pH vrednost vraća na normalu
unosi hranjive materije u cirkulaciju kroz dlačice korena
rezultuje dobrim rezultatima prinosa i u slučajevima unosa manje količine hranjivih materija
pospešuje razvoj velikih, jakih korenova biljaka
pomaže u očuvanju vlažnosti zemljišta, a tokom vlažnih perioda poboljšava sposobnost zemljišta da apsorbuje vodu
 
UPOTREBA
SADNICE
-prskanje: dodati 0,5-0,75 litara Humusola u 100 litara vode i vršiti prskanje 1-2 puta nedeljno u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu biljaka
 
POVRĆA, INTENZIVNE KULTURE, FOLIJE, STAKLENICI
-prskanje: dodati 0,75 litara Humusola u 100 litara vode i vršiti prskanje jednom nedeljno u kombinaciji sa preparatima za zaštitu bilja (Greenshied, Biomit)
 
CVEĆE, UKRASNE BILJKE, SOBNE BILJKE
-prskanje: dodati 0,5-0,75 litara Humusola u 100 litara vode i prskati jednom nedeljno 
 
LUCERKA, TRAVNJAK
-prskanje: dodati 0,75 litra Humusola u 100 litara vode i vršiti prskanje nakon svakog drugog košenja (3 LITARA/HA)
 
VOĆNJACI, VINOGRADI
-prskanje: pre cvetanja koristiti 3-5 litara/ha Humusola, a prilikom formiranja plodova se preporučuje prskanje u kombinaciji sa preparatima za zaštitu bilja (Greenshield, Biomit)
 
RATARSKE KULTURE
-prskanje: 3-5l/ha Humusola 2-3 puta za vreme vegetacije
 
ŠEĆERNA REPA,ŠARGAREPA, KROMPIR
-kod pripreme zemljišta, pre sađenja se nanosi kombinacija 10litara/ha Humusola + 10lit/ha HUMUS FW na zemljište
-prskanje: primenjuje se 3 l/ha Humusola za vreme vegetacije od vremena pojave 4-6 listova u periodima od 10-14 dana, a 3-4 puta u kombinaciji sa preparatima za zaštitu bilja
 
PŠENICA, JEČAM, OVAS
-prskanje: dodati 0,5-0,75l Humusola u 100 litara vode u koncentraciji od 0,5-0,75% i vršiti prskanje od kraja marta 2-3 puta, a svaki 14 dan u kombinaciji sa preparatima za zaštitu bilja (Greenshield, Biomit)
 
ĐUBRIVO ZA ZEMLJIŠTE
-stavljanje 10 litara Humusola + 10 lit/ha Humus FW u zemljište kao osnovno đubrivo pre sađenja. 

Obratite nam se sa poverenjem. Tel:
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.