Poljoprivreda- Uzgolj biljke
Poljoprivreda- Uzgolj biljke
BIOMIT®10/1
Biomit uskoro stiže! Preparat za kondicioniranje biljaka BIOMIT® Povećava prinos, otpornost biljaka na mraz i sušu, poboljšava kvalitet i skladištenje obezbeđuje ranije sazrevanje i efikasniju zaštitu biljaka.
Šifra proizvoda: 63
8.000 RSD
Litart (l)

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat za kondicioniranje biljaka             BIOMIT®
Povećava prinos, otpornost biljaka na mraz i sušu, poboljšava kvalitet i skladištenje obezbeđuje ranije sazrevanje i efikasniju zaštitu biljaka.
Sastav: Kalcijum (Ca) 10,0 m/m%, Magnezijum (Mg) 4 m/m%, Sumpor (S) 1,6 m/m%,
Bor (B) 0,09 m/m%,  Bakar (Cu) 0,6 m/m%, Gvožđe 0,4 m/m%,
Mangan (Mn) 0,6 m/m%, Cink (Zn) 1,0 m/m%
Gustina: 1 litar: 1,6 kg ± 0,1, Ph =5.5± 0,5
Maksimalna veličina čestica 20 mikrona, suspenzija oker žute boje sa karakterističnim mirisom lekovitog bilja.


Preparat za povećanje kondicije ratarskih kultura 5-10 lit./ha količini, 2-5 puta u toku perioda vegetacije (10-50 litara/u toku vegetacije) u maksimalnoj koncentraciji od 3%, naneti na njivu prskanjem.
Pre zajedničke primene ovog preparata, pesticida i drugih supstanci za poboljšanje useva
potrebno je izvršiti test mešanja.
 


Period karence: 0 dana. Ne predstavlja opasnost od zapaljenja i eksplozije. „E” klasa opasnosti od požara.
Broj carinske tarife: 310100 Dozvola: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede. Uprava za zaštitu bilja, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, broj Rešenja 321-01-02060/2022-11 od dana 24.11.2022.godine.
Masa i pakovanje ambalažnog materijala: plastična flaša od 1 litra, kanistar od 10 litara, cisterna od 1000 litara.
Uslovi skladištenja: na suvom, zaštićenom mestu sa betonskom podlogom zaštićenom od vlage.
Rok trajanja: 2 godine od dana proizvodnje.
Proizvodi i diustribuira: Hunnia Bio -Tech doo za proizvodnju i trgovinu
Mađarska
3909 Mad, ul. Fadrus Janoš br. 9
Statistički broj: 13940676-2020-113-05
Broj telefona: +36 20 203 63 13
                       + 36 20 344 43 77
                       + 36 20 942 40 89
E-mail: hbt@hbt.co.hu
Ekslkuzivni uvoznik i distributer: BIOALTERNATIVA d.o.o.
Republika Srbija
24420 Kanjiža, Ozorai Arpada 09
Tel: +381 64 0 498 777
       +381 63 42 50 70
       +381 24/268-545
Email: tibornagy1@gmail.com
Matični broj: 20503203
PIB: 106005596

Preparat za kondicioniranje biljaka             BIOMIT®


Povećava prinos, otpornost biljaka na mraz i sušu, poboljšava kvalitet i skladištenje obezbeđuje ranije sazrevanje i efikasniju zaštitu biljaka.
Sastav: Kalcijum (Ca) 10,0 m/m%, Magnezijum (Mg) 4 m/m%, Sumpor (S) 1,6 m/m%,
Bor (B) 0,09 m/m%,  Bakar (Cu) 0,6 m/m%, Gvožđe 0,4 m/m%,
Mangan (Mn) 0,6 m/m%, Cink (Zn) 1,0 m/m%
Gustina: 1 litar: 1,6 kg ± 0,1, Ph =5.5± 0,5
Maksimalna veličina čestica 20 mikrona, suspenzija oker žute boje sa karakterističnim mirisom lekovitog bilja.
 

Preparat za povećanje kondicije ratarskih kultura 5-10 lit./ha količini, 2-5 puta u toku perioda vegetacije (10-50 litara/u toku vegetacije) u maksimalnoj koncentraciji od 3%, naneti na njivu prskanjem.
Pre zajedničke primene ovog preparata, pesticida i drugih supstanci za poboljšanje useva
potrebno je izvršiti test mešanja.

Preparat izaziva ozbiljna oštećenja oka. Veoma toksično po vodeni svet sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Tokom korišćenja preparata zabranjeno je jesti, piti ili pušiti. Obavezno korišćenje zaštitnih rukavica/zaštitne odeće/ zaštitu za oči i lice. U slučaju kontakta sa kožom: oprati kožu vodom. U slučaju kontakta sa očima tokom nekoliko minuta pažljivo ispirati oči vodom. U konkretnom slučaju otklanjanje kontaktnih sočiva ukoliko je to lako izvodljivo. Nastaviti ispiranjem. Odmah se obratiti Centru za toksikologiju/lekaru.
Prosuti preparat obavezno pokupiti. Čuvati na suvom, hladnom i pokrivenom mestu. Tretiranje sadržaja/posude kao otpada obavezan transport do kontejnera za opasan otpad.
Propisi o bezbednosti i zaštite zdravlja na radu: Pažljivim korišćenjem izbegavati prosipanje proizvoda, kontakt koncentrovanog proizvoda sa očima i kožom, udisanje i gutanje preparata. Nakon završetka rada obavezno je pranje ruku, tuširanje i promena odeće. U slučaju trovanja ili sumnje na trovanje rad se mora odmah prekinuti.
Pružanje prve pomoći: Nakon pružanja prve pomoći na licu mesta (videti osnovni postupak) obezbediti lekarsku ili institucionalnu pomoć.
Propisi za zaštitu životne sredine: zabranjeno je ispuštanje proizvoda, neiskorišćenih ostataka ili kontaminirane ambalaže preparata- u reke, stajaće vode, vodotok ili rezervoare. Zabranjeno korišćenje u rezervatima biosfere i zaštićenim područjima! Primena u zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima je dozvoljeno samo uz prethodnu saglasnost ovlašćenog upravljača zaštite prirode.

U cilju zaštite vodenih organizama i očuvanja kvaliteta vode, zabranjeno je skladištenje i primena proizvoda unutar 50 metara od obale stajaćih voda i reka.

Obratite nam se sa poverenjem. Tel:
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.