Poljoprivreda- Uzgolj biljke
Poljoprivreda- Uzgolj biljke
BIOMIT®10/1
BIOMIT® Zašto odabrati BIOMIT® folijarno đubrivo? U poređenju sa bilo kojim drugim folijarnim đubrivom, sadrži najviše mezo-, i mikroelemente po jediničnoj količini! Jedino folijarno đubrivo koje – prema dozvoli nadležnog organa (broj dozvole: 46610/2004) – ima efekat zaštite bilja!
Šifra proizvoda: 63
8.000 RSD
Litart (l)

 

BIOMIT® Vaš prirodni pomoćnik

 

Od kada se sve više „teških” hemikalija povlači iz poljoprivrede, one koje preostaju ne štite i ne hrane biljku na način kako bi prinosi bili zadovoljavajući. Zbog toga je došlo vreme za primenu proizvoda BIOMIT! Jednostranim upotrebom azotnog đubriva biljno tkivo nastaje rastresito, „rastegnuto“, vodom ispunjeno, kojoj mraz i suša lako nanosi štetu. Međutim, čak i uz sreću, nemoguće je izbeći da se biljka ne razboli ako od „nekuda“ pored NPK ne dobije potrebne / neophodne mezo-, i mikro-, makro-elemente za svoje fiziološke procese, kao što su: Ca, Mg , Cu, S, Zn, Mn, Fe, B ..(kalcijum, magnezijum, bakar, sumpor, cink, mangan, gvožđe, bor …)

Biljka se ne razboli iz razloga, što nije tretirana zaštitom od bakterija, ona se razboli, jer nije primenjena prihrana Ca, Mg , Cu, S, Zn, Mn, Fe, B ..(kalcijumom, magnezijumom, bakrom, sumporom, cinkom, manganom, gvožđem, borom …)(sve ovo sadrži BIOMIT®!)

Koristio bih analogiju: da bi traktor BESPREKORNO funkcionisao, nije dovoljno da se obezbedi samo gorivo! Potrebno je motorno ulje, hidraulično ulje, tečnost za hlađenje, razni aditivi protiv habanja, po potrebi zamena zaptivnih prstenova, šrafova....

Biljkama nije dovoljan azot, naravno da od toga veoma intenzivno raste i u martu se možete pohvaliti da je stabiljka vaše pšenice najveća, problem je u tome, da se trka ne dobija u hodu....

BIOMIT® folijarno đubrivo - popunjava ogromnu prazninu u PONUDI PALETA hranljivih materija.

Sistematičnom upotrebom BIOMIT® folijarnog đubriva postiže se efikasnija proizvodnja, koja se manifestuje, između ostalog, u poboljšanju kvaliteta, održivosti i povećanju prinosa, a pored toga primenom BIOMIT®, potrebno je manje tretmana pesticidima, ili hemijski tretman postaje potpuno nepotreban. Upotrebom preparata povećava se otpornost biljaka na mraz i sušu.

 

Biljke hranljive materije (makro-, mezo- i mikro-elemente) neophodne za izgradnju njihove strukture apsorbuju rastvorene u vodi kroz ćelije korena, a u manjoj meri lista.

Visoke doze N, P, K, antagonizmi (inkompatibilnosti) elemenata, i nedostatak dopune mezo-, i mikro-elementima, doveli su do osiromašenja zemljišta mezo-, i mikro-elementima, i pojave čestih simptoma bolesti- deficita hranljivih materija kod biljaka.

Primena FOLIJARNOG ĐUBRIVA je efikasan način snabdevanja biljaka hranljivim materijama, mezo-, i mikro-elementima, jer se i mala količina može ekonomično primeniti direktno na mesto metabolizma, a takođe se mogu izbeći i antagonizmi između elemenata.


Zahvaljujući repelentnim materijama, Biomit preparat ima efekat odvraćanja štetnih insekata. Zahvaljujući sadržaju od 60 vrsta biljnih ekstrakata, insekti obično izbegavaju biljnu kulturu tretiranu Biomitom. U slučaju da ipak sažvaću list, mikronizovane čestice dolomita se pomešaju sa želučanim sokovima i zalepe u digestivnom sistemu, na taj način insekt umire za kratko vreme.


Ekslkuzivni uvoznik i distributer: BIOALTERNATIVA d.o.o.
Republika Srbija
24420 Kanjiža, Ozorai Arpada 09
Tel: +381 64 0 498 777
       +381 63 42 50 70
       +381 24/268-545
Email: tibornagy1@gmail.com
Matični broj: 20503203
PIB: 106005596

Ime proizvođača:
Hunnia Bio-Tech Kft.
Uvoznik:
Bioalternativa doo
Godina uvoza:
2024
Zemlja porekla:
Mađarska
Zemlja uvoza:
Mađarska

Preparat za kondicioniranje biljaka             


BIOMIT® Vaš prirodni pomoćnik

OPŠTE KARAKTERISTIKE I SASTAV:

BIOMIT® trofazni sistem, koji istovremeno ispunjava tri glavna cilja:

1. Za biljke faza suspenzije predstavlja efekat trajanja, dostupnost izvorima hranljivih materija u dužem vremenskom periodu.

2. Faza pravog rastvora obezbeđuje brzo snabdevanje kalcijumom i magnezijumom, kao i dopunu gvožđem, bakrom, cinkom, borom i manganom.

3. Biljna ulja koja formiraju emulzionu fazu, jednim delom imaju ulogu prirodnih nosača jona, a drugim delom imaju određeni stepen zaštite biljaka.

 

SASTAV:

m/m% Kalcijum (Ca) min. 10,0, Magnezijum (Mg) min. 4.0 Sumpor (S) min. 1,6 Bakar (Cu) min. 0,6 Cink (Zn) min.1,0 Mangan (Mn) min. 0,6 Gvožđe (Fe) min.. 0,42 Bor (B) min. 0,09

Boja: oker žute boje- Sadržaj suve materije: min. 59 m/m% - pH 5,0±0,5 hemijska suspenzija- Gustina: 1 litar: 1,6±0,1 g/cm3 - Sadrži više od 60 vrsta ekstrakata lekovitih biljaka, organskih kiselina, vitamina i elemenata u tragovima.

Efekat BIOMIT® se može tumačiti na osnovu sledećih fizioloških mehanizama:

Sumpor (S) je četvrti najvažniji u sastavu biljnog organizma posle azota, fosfora i kalijuma.

Uljana repica i soja zahtevaju dosta sumpora tokom cele vegetacije, jer sumpor ima važnu ulogu u procesu formiranja sinteze ulja. Usled nedostatka sumpora, uljana repica ne apsorbuje raspoloživi azot. Potrebe za sumporom ovih biljnih kultura mogu biti i do četiri puta veća od drugih biljnih vrsta.

Postizanje dobrog kvaliteta pšenice za pekarsku industriju, moguće je samo uz adekvatnu snabdevenost sumporom. Usled nedostatka sumpora u pšenici, smanjuje se količina glutena. Sumpor utiče na veću efikasnost unetog azota. Nedostatak sumpora sprečava sintezu proteina, to utiče na rast, formiranje cvetova, sazrevanje plodova itd, zbog toga su simptomi veoma različiti .Nedostaci sumpora se intenzivnije uočavaju na lišću, manje na korenu. Od početka vegetacije je neophodno kontinuirano tretiranje sumporom, da bi se sprečilo da listovi požute i kašikasto uvijaju.

 

Kalcijum (Ca) ima važnu ulogu u izgradnji ćelijskog zida, povećavajući njegovu čvrstinu.

Reguliše propusnost biološke membrane i na taj način pomaže aktivnu apsorpciju kalijuma i fosfora. povećava toleranciju na faktore stresa u okruženju, npr. protiv ekstremnih vrednosti temperatura i padavina.Povećava otpornost biljaka na koncentracije toksičnih metala, teških metala i štetne efekte koncentracije soli.

 

Magnezijum (Mg) u biljkama je prvenstveno neophodan za proizvodnju hlorofila (zelenog pigmenta). Doprinosi energetskom metabolizmu. Kao deo enzima (npr. karboksilaza) ima važnu ulogu u disanju biljaka. Katalizuje reakciju fosforilacije povezanu sa cirkulacijom azota. U slučaju nedostatka Mg, sinteza proteina je inhibirana, zajedno sa sumporom učestvuje u sintezi ulja.

 

Najvažnija funkcija gvožđa (Fe) u biljkama je da katalizuje stvaranje hlorofila.

Uključen je u disanje kao prenosilac elektrona. Gvožđe posebno učestvuje u mnogim enzimskim sistemima, kao npr. u aktivaciji katalaze, oksidaze i citohroma.

Gvožđe učestvuje u određenim procesima fotosinteze i oksidaciji ugljenih hidrata, ali ima i značajnu ulogu u redukciji nitrata i sulfata. Gvožđe je posebno važno za mlađe delove biljaka, njegova migracija iz starijih tkiva u mlađa je mala. U slučaju nedostatka gvožđa (Fe), korenje je kratko i veoma razgranato.

 

Bakar (Cu) aktivira nekoliko enzima u biljci. Ima ulogu u disanju. Prisustvo bakra stimuliše fotosintezu i pospešuje stvaranje antocijana. Bakar takođe utiče na metabolizam- ugljenih hidrata-, proteina i masti u biljkama. Takođe je važan u metabolizmu azota leptirastih biljaka.

Bakar (Cu) štiti hlorofil od prerane destrukcije, biljka duže ostaje mlada, a samim tim i njena sposobnost asimilacije bude veća.

Skoro sve biljke osetljivo reaguju na nedostatak bakra i cinka.

U slučaju nedostatka bakra, smanjuje se otpornost biljaka na sušu i otpornost na bolesti, a sinteza ugljenih hidrata i upijanje azota biće nedovoljni – samim tim i stvaranje proteina – a nitrati će se slabo iskoristiti. Dakle, ako se azotno đubrivo koristi zajedno sa supstancama koje sadrže bakar, njegova apsorpcija je povoljnija i biće potrebna manja količina đubriva.

Bakar - zajedno sa gvožđem i manganom - ima ulogu u ugradnji magnezijuma u ​​hlorofil, prenosi kiseonik i povećava otpornost useva na mraz.

 

Cink (Zn) je esencijalni mikroelement za biljke, kao i za sve oblike života, pre svega je značajan kao komponenta i aktivator enzima. Cink (Zn) pored toga, ima ulogu u stvaranju hlorofila, kao i u sprečavanju degradacije hlorofila, zbog toga npr. biljke koje imaju manjak cinka imaju i nedostatak hlorofila. Cink ima primarnu ulogu u rastu biljaka, ali je takođe važan u metabolizmu azota.

Mangan (Mn) ima veoma raznovrsnu fiziološku ulogu, mangan je aktivator enzima. Mangan je odlučujući u metabolizmu azota biljaka, tako npr. biljka ne može da iskoristi nitrate u slučaju nedostatka mangana. Između vena na listovima biljaka usled nedostatka mangana pojavljuje se bledo sivo-zelena hloroza. U mnogim slučajevima, listovi postaju pegavi i mramorni. U praksi, ovi simptomi nedostatka mangana su poznati kao npr. siva pegavost kod zobi.

Bor (B) ima poseban značaj u sintezi ugljenih hidrata (formiranju šećera) biljaka, u metabolizmu-, i transportu-ugljenih hidrata, bor ima izuzetnu ulogu u formiranju reproduktivnih organa i OPLODNJI. Bor takođe utiče na disanje i transpiraciju biljaka.

Nedostatak bora (B) kod svih biljaka najpre manifestuje kao neadekvatan razvoj reproduktivnog vrha. Najmlađi listovi su izobličeni i deblji, cela biljka je nedovoljno razvijena, korenje kratko i slabo razgranato.Najpoznatiji bolesti usled nedostatka bora (B) je trulež srca i suva trulež šećerne repe. Na plodovima paradajza, karfiola, jabuke usled nedostatka bora (B), dolazi do pojave pukotina, i deformiteta plodova, kod karfiola usled nedostatka bora razvija se šuplja stabljika

 

BIOMIT® JE MNOGO VIŠE OD IZVRSNOG FOLIJARNOG ĐUBRIVA! SPECIFIČNA SVOJSTVA BIOMIT®:

1. U izuzetno visokoj koncentraciji sadrži sve neophodne mezo-, i mikro-elemente, a istovremeno ne sprži biljku. Kombinovana upotreba više elemenata ima dodatni pozitivan efekat, npr. bakar sa gvožđem i manganom zajedno ima ulogu u inkorporaciji magnezijuma u ​​hlorofil, povećava otpornost biljke na mraz, itd.

2. Sadrži profesionalno sastavljenu kompoziciju ekstrakta više od 60 vrsta specijalnih lekovitih biljaka, koje ima dvostruko dejstvo: BIOMIT® na jedinstven način sadrži prirodne helate (specijalna jedinjenja). U ovim kompleksnim supstancama, joni metala su okruženi biljnim (nesintetičkim) molekulima, koje biljke lako prepoznaju, što čini veoma efikasnim dopremanje mezo,- i mikro-elemenata iz preparata do mesta metabolizma. Preparat u različitom stepenu sprečava naseljavanje i razvoj brojnih gljivica i bakterija (broj dozvole: 46610/2004), na taj način smanjuje količinu sredstava za zaštitu bilja koja će se koristiti.

Prema rezultatima eksperimenata, 2% koncentracija Biomit® folijarnog đubriva sprečavala reprodukciju svih testiranih bakterija:

- /Xanthomonas campestris (crna trulež kupusnjača)

- Pseudomonas phaseoli (oreolna pegavost lišća, Oreolna plamenjača pasulja),
- Agrobacterium tumefaciens,

 - Pseudomonas lacrymans (trulež korena),
         - Pseudomonas syringae (pegavost lista, trulež stabiljke),
         - Erwinia chrysanthemi (vlažna trulež krtola )
         - Erwinia carotovora (bakteriozna trulež stabiljke),
         - Pseudomonas marginalis ).


Biomit® takođe se pokazao kao veoma efikasan protiv gljivica. Doza od 2% smanjila je najmanje 50% rast sledećih gljivica:

         - Phytophthora cryptogea,
         - Alternaria tenuis (crna pegavost),
         - Pythium ultimum (poleganje rasad),
         - Rhizoctonia solani (mrka trulež korena),
         - Sclerotinia minor (fertőző hervadás), plamenjača– analogni kvasac,
         - Fusarium oxysporum (fuzariozno uvenuće),
         - Fusarium sp., Sclerotinia sclerotiorum (bela trulež ),
         - Botritis allii (siva trulež ), 
5 postotna koncentracija je bila potpuno inhibirajuća.

3. Biomit® sušeći se na površini izdanaka, formira tanak, filmski premaz i tako kontinuirano hrani biljku duže vreme i ne ispira se.

Proizvod ima zaštitni znak „ Udruženja Biokultura”, to garantuje da su komponente preparata u skladu sa propisima Međunarodne federacije pokreta organske poljoprivrede (IFOAM) što omogućava i njegovu upotrebu u organskoj poljoprivredi.

Uobičajena doza Biomit proizvoda, u zavisnosti od poljoprivredne kulture i broja prskanja, je 7-20 litara po hektaru prilikom svakog tretiranja, uz veliku količinu vode u koncentraciji od 2-5%.

Pre upotrebe, Biomit se mora dobro promućkati, a kako bi se izbeglo taloženje u rezervoaru za prskanje, mora se neprekidno mešati. Nakon prskanja, rezervoar i mlaznice moraju se temeljno ispirati čistom vodom.

Maksimalna veličina čestica suspenzije je 20 mikrona.

Mešanje: BIOMIT® se može mešati sa uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja (takođe sa herbicidima koji se koriste za žitarice), međutim, pri prvoj upotrebi se mora izvršiti test mešanja.

Period karence: 0 dana!

Biomit je podoban za mešanje, a preporučuje se čak i istovremeno tretiranje preparatom huminske kiseline (huminska kiselina u prahu, rastvorena huminska kiselina).

Popust za kupovinu Biomit preparata za količine veće od 100 i 500 litara.

Biomit ima široki spektar primene u bilo kojoj biljnoj kulturi (poljoprivredna proizvodnja žitarica i povrća, industrijsko bilje, intenzivna proizvodnja hrane, zatvoreni staklenici, proizvodnja pod folijom i voćarstvo), kao što je poznato svim biljkama su potrebni mikro-, i mezo-elementi za njihov adekvatan razvoj, to znači ekonomičnu proizvodnju, jer je potrebno manje sredstava za zaštitu bilja (fungicidi i sredstva za suzbijanje bakterija) ili može se čak eliminisati njihova upotreba primenom Biomit proizvoda.

 

Obratite nam se sa poverenjem. Tel:
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.